چاپ
تاریخ : چهارشنبه 9 آبان‌ماه سال 1386

 

" لزوم پوشیدگی زن "

پوشیدگی همراه با ایمان زن را از همه ی گزندهای آلوده محافظت می کند وتیرهای زهرآگین مرد بیگانه رابه سوی خود بر نمی گرداند.

"پیامبر گرامی اسلام (ص)"

در قرآن کریم چنین آمده است ای پیامبر! به زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که خویشتن را با لباس فرو پوشند . برای این که به عفت وپاکی شناخته شوند تا ازتعرض و جسارت هوسبازان آزار نکشند این کار بسیار بهتراست     سوره احزاب آیه 59.

ای پیامبر! زنان با ایمان را بگو تا چشمها را از نگاه ناروا بپوشند و اندامشان را( از تماسهای نا مشروع )محفوظ دارند وزینت و آرایش خود را... بر مرد بیگانه آشکار نسازند. سوره نور آیه 31.

 

"مباحثی در رابطه با تقوای هفتگانه "

انسان،اشرف مخلوقات

خداوند در قرآن کریم انسان را اشرف مخلوقات خوانده است.

آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید که چرا خداوند ما را برتر از همۀ مخلوقاتش قرار داده است.

نیافریدیم جن وانس را مگر برای بندگی وعبادت "سوره ذاریات آیه 56 "

اگر همه مردم دنیا کافر شوند و یا اگر همه عابد گردند در من اثری نخواهد گذاشت."سوره زمر آیه 7 "

پس خداوند انسان را آفریده است تا با بندگی او به کمالات عالی وبه درجات والای انسانی برسد

در احادیث قدسی خداوند فرموده است :که انسان می تواند به درجه ای برسد که خواسته اش خواسته من شود

"دنیا و مذمت دنیا "

پیامبر اکرم می فرمایند :بدانید دنیا منزلی است که جز با زهد و پارسایی نمی توان از آفاتش مصون و محفوظ ماند و هر که طعمۀ آن شود از آن رهایی نیابد.

ونیز فرمود : دنیا سرای کسی است که اورا سرای دیگر نباشد ومال کسی است که او را مال دیگر نباشد. آن کس که عقل ندارد برای دنیا مال می اندوزد و آن را که فهم نیست شهوات دنیا را می طلبد وآن را که علم نیست بر دنیا نفرین می کند و آن را که فقه نیست بر آن رشک وحسد می ورزد و آن را که یقین نیست برای دنیا کوشش می کند.

همچنین در احادیث قدسی خداوند متعال به حضرت موسی (ع)فرمود:ای موسی دنیا سرای عقوبت است و آن را نفرین شده قرار دادم جز آنچه برای من است

بدانید که زندگی دنیا بازی است ، و تماشا و آرایش و خود ستایی است در میانتان ، و زیاده طلبی است در اموال واولاد و فرزندان ؛ مانند بارانی که به شگفت آورد کفار را رستنی اش ، پس خشک شود، پس ببینی آن را که زرد شده ،پس می شود در هم شکسته ، ریزه (پایمال ) و در آخرت عذابی سخت است و نیز آمرزش از خداست و خشنودی و نیست زندگانی دنیا مگر مایه فریب." سوره حدید آیه 20"