چاپ
تاریخ : چهارشنبه 9 آبان‌ماه سال 1386

 

" حسن خلق "

بزرگترین عطیه خداوند نسبت به بندگان حسن خلق است .  « پیامبراسلام (ص)» 

خوش خلق باشید زیرا سرانجام آن خواه ناخواه بهشت است و از بد خلقی بپرهیزید .که خلق بد ،خواه ناخواه درآتش است .   « پیامبر اسلام (ص) »

کسی که خوش خلق و خوش کلام باشد ،دوستان و یارانش زیاد خواهند شد . « حضرت علی (ع) »

ان کس از همه امتم به من شبیه تر است ، که اخلاقش نیکوتر باشد .

وحسن خلق سبب دوام دوستی واستحکام رفاقت است . « پیامبر اسلام (ص) »

با مردم چنان رفتار کنید که تا زنده اید به همنشینی شما مایل باشند ،و اگر از دنیا رفتید در عزای شما گریه کنند . « حضرت علی (ع ) »

سه چیز دلیل بزرگواری انسان است ،حسن خلق ،فرونشانیدن خشم و چشم پوشی از لغزش دیگران

حسن خلق گناهان را آب میکند ،همانطور که خورشید یخ را آب می کند

 

 

 

           "  تکبر "

امام ششم فرمودند (ع) : در جهنم محلی است بسیار ناراحت کننده که مخصوص متکبران است

حضرت صادق (ع) منشأ روانی تکبر و خودپسندی را عقدۀ حقارت می داند ومی فرماید : هیچ کس گرفتار بیماری تکبر نمی شود مگر به واسطه پستی که در درون خود احساس می کند .

امام چهارم (ع) فرموده اند .

گفتار خوب ، برثروت و روزی انسان می افزاید ، عمر را طولانی می کند و موجب محبوبیت درمیان زن و فرزندان می شود و انسان را به بهشت می رساند .

حضرت علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) فرمودند :

همانا سرآمد همه بی نیازیها عقل و بزرگترین فقر ، جهل ونادانی است .

وحشتناکترین وحشتها عجب و خودپسندی و ارزنده ترین شخصیتها اخلاق خوب است .

           " همنشینی "

امام سجاد (ع)  می فرمایند :« با پنج طبقه همنشین مشو ، با آنها گفتگو مکن و در هیچ راهی با آنها رفاقت منما »

1- از اشخاص دروغگو اجتناب کن زیرا آنها مانند سرابند که با سخنان بی حقیقت خود دور را نزدیک و نزدیک را دور جلوه می دهند .

2- از مردمان بخیل اجتناب کن زیرا این گونه افراد ، در لحظه گرفتاری و احتیاج تو را به ذلت و خواری می افکنند .

3- از اشخاص فاسق و گنهکار دوری کن ،زیرا آنان تو را به لقمه ای یا کمتر از آن می فروشند .

4-از افراد احمق بگریز ، زیرا آنها می خوا هند به تو سود برسانند ولی در اثر حما قتشان به تو ضرر می رسانند .

5-از کسانی که قاطع رحم هستند یعنی با خو یشان خود بریده اند و با آنها بد رفتا رند .

     «اجتناب کن زیرا این طبقه در قرآن کریم مورد لعن و نفرین خداوند قرار گرفته اند . »