چاپ
تاریخ : چهارشنبه 9 آبان‌ماه سال 1386

 

" لزوم پوشیدگی زن "

پوشیدگی همراه با ایمان زن را از همه ی گزندهای آلوده محافظت می کند وتیرهای زهرآگین مرد بیگانه رابه سوی خود بر نمی گرداند.

"پیامبر گرامی اسلام (ص)"

در قرآن کریم چنین آمده است ای پیامبر! به زنان و دختران خود و زنان مومنان بگو که خویشتن را با لباس فرو پوشند . برای این که به عفت وپاکی شناخته شوند تا ازتعرض و جسارت هوسبازان آزار نکشند این کار بسیار بهتراست     سوره احزاب آیه 59.

ای پیامبر! زنان با ایمان را بگو تا چشمها را از نگاه ناروا بپوشند و اندامشان را( از تماسهای نا مشروع )محفوظ دارند وزینت و آرایش خود را... بر مرد بیگانه آشکار نسازند. سوره نور آیه 31.

 

"مباحثی در رابطه با تقوای هفتگانه "

انسان،اشرف مخلوقات

خداوند در قرآن کریم انسان را اشرف مخلوقات خوانده است.

آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید که چرا خداوند ما را برتر از همۀ مخلوقاتش قرار داده است.

نیافریدیم جن وانس را مگر برای بندگی وعبادت "سوره ذاریات آیه 56 "

اگر همه مردم دنیا کافر شوند و یا اگر همه عابد گردند در من اثری نخواهد گذاشت."سوره زمر آیه 7 "

پس خداوند انسان را آفریده است تا با بندگی او به کمالات عالی وبه درجات والای انسانی برسد

در احادیث قدسی خداوند فرموده است :که انسان می تواند به درجه ای برسد که خواسته اش خواسته من شود

"دنیا و مذمت دنیا "

پیامبر اکرم می فرمایند :بدانید دنیا منزلی است که جز با زهد و پارسایی نمی توان از آفاتش مصون و محفوظ ماند و هر که طعمۀ آن شود از آن رهایی نیابد.

ونیز فرمود : دنیا سرای کسی است که اورا سرای دیگر نباشد ومال کسی است که او را مال دیگر نباشد. آن کس که عقل ندارد برای دنیا مال می اندوزد و آن را که فهم نیست شهوات دنیا را می طلبد وآن را که علم نیست بر دنیا نفرین می کند و آن را که فقه نیست بر آن رشک وحسد می ورزد و آن را که یقین نیست برای دنیا کوشش می کند.

همچنین در احادیث قدسی خداوند متعال به حضرت موسی (ع)فرمود:ای موسی دنیا سرای عقوبت است و آن را نفرین شده قرار دادم جز آنچه برای من است

بدانید که زندگی دنیا بازی است ، و تماشا و آرایش و خود ستایی است در میانتان ، و زیاده طلبی است در اموال واولاد و فرزندان ؛ مانند بارانی که به شگفت آورد کفار را رستنی اش ، پس خشک شود، پس ببینی آن را که زرد شده ،پس می شود در هم شکسته ، ریزه (پایمال ) و در آخرت عذابی سخت است و نیز آمرزش از خداست و خشنودی و نیست زندگانی دنیا مگر مایه فریب." سوره حدید آیه 20"

  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 9 آبان‌ماه سال 1386

 

" حسن خلق "

بزرگترین عطیه خداوند نسبت به بندگان حسن خلق است .  « پیامبراسلام (ص)» 

خوش خلق باشید زیرا سرانجام آن خواه ناخواه بهشت است و از بد خلقی بپرهیزید .که خلق بد ،خواه ناخواه درآتش است .   « پیامبر اسلام (ص) »

کسی که خوش خلق و خوش کلام باشد ،دوستان و یارانش زیاد خواهند شد . « حضرت علی (ع) »

ان کس از همه امتم به من شبیه تر است ، که اخلاقش نیکوتر باشد .

وحسن خلق سبب دوام دوستی واستحکام رفاقت است . « پیامبر اسلام (ص) »

با مردم چنان رفتار کنید که تا زنده اید به همنشینی شما مایل باشند ،و اگر از دنیا رفتید در عزای شما گریه کنند . « حضرت علی (ع ) »

سه چیز دلیل بزرگواری انسان است ،حسن خلق ،فرونشانیدن خشم و چشم پوشی از لغزش دیگران

حسن خلق گناهان را آب میکند ،همانطور که خورشید یخ را آب می کند

 

 

 

           "  تکبر "

امام ششم فرمودند (ع) : در جهنم محلی است بسیار ناراحت کننده که مخصوص متکبران است

حضرت صادق (ع) منشأ روانی تکبر و خودپسندی را عقدۀ حقارت می داند ومی فرماید : هیچ کس گرفتار بیماری تکبر نمی شود مگر به واسطه پستی که در درون خود احساس می کند .

امام چهارم (ع) فرموده اند .

گفتار خوب ، برثروت و روزی انسان می افزاید ، عمر را طولانی می کند و موجب محبوبیت درمیان زن و فرزندان می شود و انسان را به بهشت می رساند .

حضرت علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) فرمودند :

همانا سرآمد همه بی نیازیها عقل و بزرگترین فقر ، جهل ونادانی است .

وحشتناکترین وحشتها عجب و خودپسندی و ارزنده ترین شخصیتها اخلاق خوب است .

           " همنشینی "

امام سجاد (ع)  می فرمایند :« با پنج طبقه همنشین مشو ، با آنها گفتگو مکن و در هیچ راهی با آنها رفاقت منما »

1- از اشخاص دروغگو اجتناب کن زیرا آنها مانند سرابند که با سخنان بی حقیقت خود دور را نزدیک و نزدیک را دور جلوه می دهند .

2- از مردمان بخیل اجتناب کن زیرا این گونه افراد ، در لحظه گرفتاری و احتیاج تو را به ذلت و خواری می افکنند .

3- از اشخاص فاسق و گنهکار دوری کن ،زیرا آنان تو را به لقمه ای یا کمتر از آن می فروشند .

4-از افراد احمق بگریز ، زیرا آنها می خوا هند به تو سود برسانند ولی در اثر حما قتشان به تو ضرر می رسانند .

5-از کسانی که قاطع رحم هستند یعنی با خو یشان خود بریده اند و با آنها بد رفتا رند .

     «اجتناب کن زیرا این طبقه در قرآن کریم مورد لعن و نفرین خداوند قرار گرفته اند . »